Tìm nguyên hàm của (x+1)/(3x+1)

bởi Học viên 21/11/2017

\(\int \frac{x+1}{3x+1}\)​ tìm nguyên hàm

Câu trả lời (1)

  • Thực hiện phép chia đa thức ta có: \(\frac{{x + 1}}{{3x + 1}} = \frac{1}{3} + \frac{2}{3}.\frac{1}{{(3x + 1)}} = \frac{1}{3}\left( {1 + \frac{2}{{3x + 1}}} \right)\)

    Vậy: \(\int {f(x)dx}  = \frac{1}{3}\int {\left( {1 + \frac{2}{{3x + 1}}} \right)dx}  = \frac{1}{3}x + \frac{2}{3}\ln \left| {3x + 1} \right| + C\)

    bởi Nguyễn Phương Khanh 21/11/2017
    Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan