Tìm m để hàm số đồng biến (nghịch biến) trên đoạn có độ dài bằng k

bởi Đặng Mỹ 30/05/2018

Xác định tất cả các giá trị của tham số m để hàm số y=1/3 x3+(m+1)x2+4x+7 nghịch biến trên đoạn có độ dài bằng 2căn5

Câu trả lời (4)

 • theo như mình hiểu

  y'= x3+ 2(m+1)x + 4

  • \Delta'<0 <=> (m+1)2 - 4< 0  <=> m2 +2m -3< 0 <=>  -3<x<1
  • | x1 - x2| = 2 căn 5 <=> ( x1 -x2)2= 20 <=> (x1+ x2)2 -4x1x2= 20 ( sao đó áp dụng định lí vi ét, tìm được m)
  bởi Minh Lua 31/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • theo như mình hiểu

  y'= x3+ 2(m+1)x + 4

  • \Delta'<0 <=> (m+1)2 - 4< 0  <=> m2 +2m -3< 0 <=>  -3<x<1
  • | x1 - x2| = 2 căn 5 <=> ( x1 -x2)2= 20 <=> (x1+ x2)2 -4x1x2= 20 ( sao đó áp dụng định lí vi ét, tìm được m)
  bởi Minh Lua 31/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • theo như mình hiểu

  y'= x3+ 2(m+1)x + 4

  • \Delta'<0 <=> (m+1)2 - 4< 0  <=> m2 +2m -3< 0 <=>  -3<x<1
  • | x1 - x2| = 2 căn 5 <=> ( x1 -x2)2= 20 <=> (x1+ x2)2 -4x1x2= 20 ( sao đó áp dụng định lí vi ét, tìm được m)
  bởi Minh Lua 31/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • theo như mình hiểu

  y'= x3+ 2(m+1)x + 4

  • \Delta'<0 <=> (m+1)2 - 4< 0  <=> m2 +2m -3< 0 <=>  -3<x<1
  • | x1 - x2| = 2 căn 5 <=> ( x1 -x2)2= 20 <=> (x1+ x2)2 -4x1x2= 20 ( sao đó áp dụng định lí vi ét, tìm được m)
  bởi Minh Lua 31/05/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan