YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm m để đường thẳng \(\left( \Delta \right):y = x + m\) cắt đồ thị (H) tại hai điểm phân biệt

(1,0 điểm). Cho hàm số \(y = \frac{{2x + 3}}{{x + 2}}\)  , có đồ thị (H) . Tìm m để đường thẳng \(\left( \Delta \right):y = x + m\)  cắt đồ thị (H) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1, x2 thỏa mãn điều kiện \(2\left( {{x_1} + {x_2}} \right) - {x_1}{x_2} = 15\) .

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Phương trình hoành độ giao điểm: \(\frac{{2x + 3}}{{x + 2}} = x + m\), \(\left( {x \ne - 2} \right)\).

  \(\Leftrightarrow 2x + 3 = \left( {x + m} \right)\left( {x + 2} \right) \Leftrightarrow {x^2} + mx + 2m - 3 = 0\)

  Đặt: \(g\left( x \right) = {x^2} + mx + 2m - 3 = 0\)

  Đường thẳng \(\left( \Delta \right)\) cắt đồ thị (H) tại hai điểm phân biệt khi phương trình \(g\left( x \right) = 0\) có 2 nghiệm phân biệt khác -2 . Ta có:

  \(\left\{ \begin{array}{l} a \ne 0\\ {\Delta _g} > 0\\ g\left( { - 2} \right) \ne 0 \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} 1 \ne 0\\ {m^2} - 4.\left( {2m - 3} \right) > 0\\ {\left( { - 2} \right)^2} + m.\left( { - 2} \right) + 2m - 3 \ne 0 \end{array} \right.\)

  \(\Leftrightarrow {m^2} - 8m + 12 > 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l} m < 2\\ m > 6 \end{array} \right.\) (*).

  Theo Vi-ét ta có: \({x_1} + {x_2} = - m\); \({x_1}.{x_2} = 2m - 3\).

  Do đó \(2\left( {{x_1} + {x_2}} \right) - {x_1}{x_2} = 15 \Leftrightarrow 2.\left( { - m} \right) - \left( {2m - 3} \right) = 15 \Leftrightarrow m = - 3\) .

  Kết hợp với điều kiện (*), ta nhận m = -3.

    bởi Thụy Mây 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF