Đề 3 trang 135 sách bài tập hình học 12

bởi Nguyễn Quang Thanh Tú 11/10/2018
Đề kiểm tra - Đề 3 (Sách bài tập trang 135)

Trong không gian Oxyz, cho 4 điểm \(A\left(2;4;-1\right),B\left(1;4;-1\right),C\left(1;4;3\right),D\left(2;2;-1\right)\)

a) Chứng minh rằng các đường thẳng AB, AC, AD vuông góc với nhau từng đôi một

b) Viết phương trình tham số của đường vuông góc chung \(\Delta\) của hai đường thẳng AB và CD

c) Viết phương trình mặt cầu (S) đi qua bốn điểm A, B, C, D

d) Viết phương trình mặt phẳng \(\left(\alpha\right)\) tiếp xúc với mặt cầu (S) và song song với mặt phẳng (ABD)

Câu trả lời (1)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan