ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Cho điểm \(A\left( {3;5;0} \right)\) và mặt phẳng \(\left( P \right):2x + 3y - z - 7 = 0\). Tìm tọa độ điểm M là điểm đối xứng với điểm A qua (P).

A. M(- 1;- 1;2).             B. M(0;- 1;- 2).             

C. M(2;- 1;1).               D. M(7;1;- 2).

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi \(\Delta\) là đường thẳng qua A(3;5;0) và vuông góc với mặt phẳng (P)

  Phương trình tham số \(\Delta :\left\{ \begin{array}{l}
  x = 3 + 2t\\
  y = 5 + 3t\\
  z =  - t
  \end{array} \right.\).

  Gọi H là giao điểm của (P) và \(\Delta \), suy ra tọa độ H là nghiệm hệ: \(\left\{ \begin{array}{l}
  x = 3 + 2t\\
  y = 5 + 3t\\
  z =  - t\\
  2x + 3y - z - 7 = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow 2\left( {3 + 2t} \right) + 3\left( {5 + 3t} \right) + t - 7 = 0 \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  y = 2\\
  z = 1\\
  t =  - 1
  \end{array} \right.\).

  Ta có H là trung điểm MA của nên M(- 1;- 1;2).

    bởi Trần Bảo Việt 31/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWtoanhoc_lop12

 

YOMEDIA
1=>1