ON
YOMEDIA
VIDEO

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm điểm cực trị của hàm số sau: \(y{\rm{ }} = {\rm{ }}2{x^{3}} + {\rm{ }}3{x^2}-{\rm{ }}36x{\rm{ }}-{\rm{ }}10\).

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Tập xác định: \(D = \mathbb R\)

  \(\eqalign{
  & y' = 6{{\rm{x}}^2} + 6{\rm{x}} - 36;y' = 0 \cr 
  & \Leftrightarrow \left[ \matrix{
  x = 2\Rightarrow {y = - 54}  \hfill \cr 
  x = - 3 \Rightarrow  {y = 71} \hfill \cr} \right. \cr} \)

  \(\begin{array}{l}y' < 0 \Leftrightarrow x \in \left( { - 3;2} \right)\\y' > 0 \Leftrightarrow x \in \left( { - \infty ; - 3} \right) \cup \left( {2; + \infty } \right)\end{array}\)

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to  - \infty } y =  - \infty ;\,\,\mathop {\lim }\limits_{x \to  + \infty } y =  + \infty \)

  Bảng biến thiên:

  Hàm số đạt cực đại tại \(x = -3\) và  \(y\)CĐ \(= 71\)

  Hàm số đạt cực tiểu tại \(x = 2\) và \(y\)CT \(= -54\)

    bởi Dell dell 01/03/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1