AMBIENT

Tìm số hạng chứa x6 của đa thức\(P_{(x)}=25x^6+x^3(1+x)^4\)

bởi Nguyễn Lệ Diễm 07/02/2017

Tìm số hạng chứa x6 của đa thức\(P_{(x)}=25x^6+x^3(1+x)^4\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Ta có: \(P_{(x)}=25x^6+x^3(1+x)^4=25x^4+x^3(C_{4}^{0}+C_{4}^{1}x+C_{4}^{2}x^2+C_{4}^{3}x^3+C_{4}^{4}x^4)\)
    \(C_{4}^{0}x^3+C_{4}^{1}x^4+C_{4}^{2}x^5+(25+C_{4}^{3})x^6+C_{4}^{4}x^7\)
    Nên số hạng chứa x6 là \((25+C_{4}^{3})x^6=(25+4)x^6=29x^6\)

    bởi Phạm Khánh Ngọc 09/02/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>