YOMEDIA

Tìm số hạng chứa \(x^{\frac{10}{3}}\) trong khai triển nhị thức Niu-tơn của \(\left ( x.\sqrt[3]{x}-\frac{2}{x^2} \right )^10,x>0\)

bởi Ban Mai 07/02/2017

Tìm số hạng chứa \(x^{\frac{10}{3}}\) trong khai triển nhị thức Niu-tơn của \(\left ( x.\sqrt[3]{x}-\frac{2}{x^2} \right )^10,x>0\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(\left ( x.\sqrt[3]{x}-\frac{2}{x^2} \right )^{10}=\sum_{k=0}^{10} C_{10}^{k}\left ( x^{\frac{4}{3}} \right )^{10-k}.(-2x^{-2})^k\)
  \(=\sum_{k=0}^{10} C_{10}^{k}\left ( x^{\frac{4}{3}} \right )^{10-k}.(-2)^k.x^{\frac{40-10k}{3}}\)
  Cho \(\frac{40-10k}{3}=\frac{10}{3}\Leftrightarrow k=3\)
  Vậy số hạng cần tìm là
  \(C_{10}^3(-2)^3.x^{\frac{10}{3}}=-8C_{10}^3.x^{\frac{10}{3}}=-960.x^{\frac{10}{3}}\)

  bởi Tram Anh 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>