YOMEDIA

Tìm hệ số của số hạng chứa x7 trong khai triển \(A(x)=\left ( x^2-\frac{2}{x} \right )^{11}(x\neq 0)\)

bởi Mai Rừng 08/02/2017

 Tìm hệ số của số hạng chứa x7 trong khai triển \(A(x)=\left ( x^2-\frac{2}{x} \right )^{11}(x\neq 0)\)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Ta có \(A(x)=\left ( x^2-\frac{2}{x}) \right )^{11}=\sum_{k=0}^{11}C_{11}^k(x^2)^{11-k} .(-2x^{-1})^k=\sum_{k=0}^{11}C_{11}^k(-2)^k.x^{22-3k}\)
  Tìm k sao cho \(22-3k=7\Leftrightarrow k=5\)
  Vậy hệ số của số hạng chứa x7 là 
  \(C^5_{11}.(-2)^5=-14784\)

   

  bởi Kim Ngan 09/02/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA