AMBIENT

Tìm hệ số của số hạng chứa x2010 trong khai triển của nhị thức: \(\left ( x+\frac{2}{x^2} \right )^{2016}\)

bởi Hoai Hoai 07/02/2017

Tìm hệ số của số hạng chứa x2010 trong khai triển của nhị thức: \(\left ( x+\frac{2}{x^2} \right )^{2016}\)

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Xét khai triển: \(\left ( x+\frac{2}{x^2} \right )^{2016}=\sum_{k=0}^{2016}C_{2016}^k.x^{2016-k}\left ( \frac{2}{x^2} \right )^k=\sum_{k=0}^{2016}2^k.C_{2016}^k.x^{2016-3k}\)
    Số hạng chứa \(x^{2010}\) ứng với 2016 - 3k = 2010 \(\Leftrightarrow k=2\) là \(2^2.C_{2016}^{2}.x^{2010}\) có hệ số là \(2^2.C_{2016}^{2}=4.C_{2016}^{2}\)

    bởi Hoàng My 09/02/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>