YOMEDIA

Tìm hệ số của số hạng chứa x^15 trong khai triển đa thức của P(x)

bởi Hy Vũ 08/02/2017

Cho đa thức P(x) = (1+x) + 2(1+x)2 + 3(1+x)3 +....+20(1+x)20. Tìm hệ số của số hạng chứa x15 trong khai triển đa thức của P(x).

ADSENSE

Câu trả lời (1)

  • Viết lại \(\small P(x)=\left [ (1+x)+2(1+x)^2+3(1+x)^3+...+14(1+x)^{14} \right ]+15(\sum_{k=0}^{15}C_{15}^k.x^k)\) +\(\small 16(\sum_{k=0}^{16}C_{16}^k.x^k)+...+20(\sum_{k=0}^{20}C_{20}^k.x^k)\)

    Từ đó suy ra hệ số của số hạng chứa x15

    \(\small a_{15}=15C_{15}^{15}+16C_{16}^{15}+17C_{17}^{15}+18C_{18}^{15}+19C_{19}^{15}+20C_{20}^{15}=400995\)

    bởi Phan Thiện Hải 09/02/2017
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA