AMBIENT

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence

bởi Denny Hàn & Thường Tiểu Huy 25/05/2019

Choose the best answer A, B, C or D to complete the sentence.

1. I want a ... of orange juice.
A. slice     B. bar     C. piece     D. carton

2. Be careful when you ... the oil into the flying pan.
A. serve     B. pour     C. beat     D. fold

3. We need a kilo of fish and ... pork.
A. much     B. any     C. many     D. some

4. My sister likes beef. It's her favourite ...
A. meat     B. drink     C. vegetable     D. fruit

5. ... kilos of chicken do you want?
A. How much     B. How any     C. How many     D. How some

RANDOM

Câu trả lời (14)

 • 1D

  2B

   

  bởi Chu Xuân 26/05/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 3. C

  4. A

  5. A

  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1D

  2B

  3C

  4A
  5A

  bởi Ngọt đáng Iu 01/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • I want a ... of orange juice.

  A. slice B. bar C. piece D. carton (hộp cam)

  2. Be careful when you ... the oil into the flying pan.

  A. serve B. pour(đổ dầu vào chảo rán) C. beat D. fold

  3. We need a kilo of fish and ... pork.

  A. much B. any C. many (miếng thịt đếm được) D. some

  4. My sister likes beef. It's her favourite ...

  A. meat(beef làm món ăn nên chọn meat) B. drink C. vegetable D. fruit

  5. ... kilos of chicken do you want?

  A. How much B. How any C. How many D. How some

  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1a

  2b

  3c

  4a

  5a

  bởi Vua Ảo Tưởng 12/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1d 

  2b 

  3c

  4a

  5a

  bởi Hổ Báo nhất lớp 18/06/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1D

  2C

  3D

  4A

  5A

  bởi Phan Thái Hòa 23/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1D

  2C

  3C

  4A

  5A

  bởi ADMIN 247(fake) 24/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • DDACB

  bởi Phan Thái Hòa 30/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. carton

  2. pour

  3. some

  4. meat

  5. How many

  bởi Nijino Yume 03/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1, D

  2, B

  3, D

  4, A

  5, C

  bởi Vũ Nhược Ann 08/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1) D

  2) B

  3) D

  4) A

  5) C

  bởi Nguyễn Hà Phương 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 5A

  bởi nghiêm tiến ngọc 17/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>