We stayed out all night. We wanted to watch a meteor storm.

bởi Hà Móm 20/04/2018

We stayed out all night. We wanted to watch a meteor storm.

A. We stayed out all night because we had been able to watch a meteor storm 

B.We stayed out all night in order for watching a meteor storm 

c. We stayed out all night in order to watching a meteor storm 

D. We stayed out all night so that  we could watch a meteor storm 

Câu trả lời (10)

 • b

  bởi Hồ Thị Như Ý 21/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đáp án D nhé

  Sử dụng so that + Mệnh đề = so as to + V

  bởi Mod Tiếng Anh 23/04/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • d nha

  bởi Ngố ngây Ngô 07/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Hacker 247 22/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • c. We stayed out all night in order to watching a meteor storm 

  bởi [PR] Sammer 31/07/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • D

  bởi Vũ Minh Khang 07/08/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan