Hà Móm's Profile

Hà Móm

Hà Móm

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 1
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (1)

 • Hà Móm đã đặt câu hỏi: nhờ thầy cô viết lại câu giúp em ạ. em cảm ơn ạ. Cách đây 1 năm

  We stayed out all night. We wanted to watch a meteor storm.

  A. We stayed out all night because we had been able to watch a meteor storm 

  B.We stayed out all night in order for watching a meteor storm 

  c. We stayed out all night in order to watching a meteor storm 

  D. We stayed out all night so that  we could watch a meteor storm 

Điểm thưởng gần đây (1)

 • Hà Móm: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 1 năm