ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định bộ NST, giới tính của loài và số lần nguyên phân biết 10 tế bào nguyên phân cần cung cấp 2480 NST

Ai giúp mình câu c vs ạ

10 tế bào sinh dục của một cơ thể nguyên phân liên tiếp 1 số đợt đòi hỏi môi trường nội bào cung cấp nguyên liệu để tạo ra 2480 NST đơn mới tương đương. Các tế bào con đều trải qua vùng sinh trưởng bước vào vùng chín, giảm phân tạo nên các giao tử, môi trường nội bào đã cung cấp thêm nguyên liệu tạo nên 2560 NST đơn. Hiệu suất thụ tinh của giao tử 10% tạo nên 128 hợp tử lưỡng bội bình thường

a.Xác định bộ NST lưỡng bội của loài

b. Xác định giưới tính của cơ thể tạo nên các giao tử trên

c. Các hợp tử được chia thành 2 nhốm A và B có số lượng bằng nhau. Mỗi hợp tử trong nhóm A có số đợt nguyên phân gấp 2 lần số đợt nguyên phân trong nhóm B. Các hợp tử trong mỗi nhóm có số đợt nguyên phân bằng nhau. Tổng số NST đơn có trong toàn bộ các tế bào con sinh ra từ 2 nhóm bằng 10240 NST đơn lúc chưa nhân đôi.Tìn số đợt nguyên phân của mỗi hợp tử trong mỗi nhóm tế bào

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a, số tb con sinh ra từ 10 tb sinh dục ban đầu : 10 .2 ^k

  số NST mới mà MTCC : 2480=10.2n(2^k -1 ) (1)

  số NST đơn của 10.2^k tb con cũng chính là số NST đơn cc cho chúng thực hiện GP : 2n.10.2^k (2)

  từ (1) và (2) ta có hệ pt :

  2n.10.2^k -10.2n=2480 và 2n.10.2^k =2560

  giải pt: 2n=80/10=8 (ruồi giấm)

  b, số tb con tham gia GP: 2560/8=320

  số gt đực hình thành 128.100 / 10=1280

  hiệu suốt TT 10% nếu 320 tb con là tb sinh trứng thì chỉ cho đc 320 tb trứng tạo 20 hợp tử => ko thỏa mãn đề

  nếu 320 tb là tb sinh tinh thì cho 320.4=1280 tinh trùng

  Số hợp tử:1280.10%=128 =>thỏa mãn đề=>giới tính cá là đực

  c, chia 128 làm 2 nhóm=> mỗi nhóm có 128/2=64 hợp tử

  gọi k là số lần NP của nhóm 2 => số lần NP của nhóm 1 là 2k

  tổng số NST đơn của tb con: 8.64.2^k +8.64.2^2k = 10240

  đặt 2^x = x ta có : 64.8.(x+x^2)=10240

  <=> x^2 +x -20=0 Giải pt: x=4 => k=2 => 2k=4

  vậy nhóm 1 NP 4 lần. nhóm 2 NP 2 lần

    bởi nguyễn hoàng 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1