ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số Nu từng loại biết L = 4080Å, gen A có 2A + 3G = 3120 và gen a có 2A + 3G = 3240

Xét một cặp NST tương đồng chứa cặp gen dị hợp Aa, mỗi gen đều dài 4080 A0, gen trội A có 3120 liên kết hidro, gen lặn a có 3420 liên kết H.

a) Số lượng từng loại nu trong mỗi loại giao tử bình thường chứa gen nói trên bằng bao nhiêu?

b) Khi có hiện tượng giảm phân I phân li không bình thường thì có những loại giao tử nào và số lượng từng loại nu trng mỗi loại giao tử bằng bao nhiêu?

c)Nếu giảm phân I phân li bình thường, giảm phân II phân li không bình thường thì có những loại giao tử nào và số lượng từng loại nu trong mỗi loại giao tử bằng bao nhiêu?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Tổng số Nu của Gen A = Gen a = 4080/3,4 x 2 = 2400 nuclêôtit

  • Giao tử chứa gen A: 2A + 3G = 3120

  2A + 2G = 2400.

  • Giải ra ta có: A=T = 480; G=X= 720.
  • Giao tử chứa gen a: 2A + 3G = 3240

  2A + 2G = 2400.

  • Giải ra ta có: A=T = 360; G=X= 840
  • b) Cặp Aa giảm phân không bình thường ở giảm phân I cho 2 loại giao tử: Aa và 0.

  • Giao tử Aa có: A = T = 480 + 360 = 840 nuclêôtit
  • G = X = 720 + 840 = 1560 nuclêôtit

  • Giao tử 0 có: A = T = G = X = 0 nuclêôtit
  • c) Cặp Aa giảm phân I bình thường, giảm phân II không bình thường cho ra 3 loại giao tử: AA; aa; 0

  • Gt: AA có: A =T = 480 x 2 = 960 Nucleotit; G = X = 720 x 2 = 1440 Nu
  • Giao tử aa có: A = T = 360 x 2= 720 Nu; G = X = 840 x 2 = 1680 Nu
  • Giao tử 0 có: A = T = G = X = 0 Nu
    bởi Nguyễn Thị Lan Anh 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1