ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính số lượng tế bào biết 2n = 78 và 2496 NST đơn đang phân li

Ở gà ở bộ NST 2n= 78, 1 nhóm tb cùng loại gồm tất cả 2496 nst đơn đang phân li về 2 cực tb

a, nhóm tb đó đang ở thời kì phân bào nào? Số lượng tb là bao nhiêu?

b, giả sử nhóm tb trên được sinh ra từ 1tb gốc ban đầu, thì trong toàn bộ quá trình phân bào đó có bao nhiêu thoi phân bào được hình thành? Biết rằng tốc độ phân bào của các thế hệ tb là như nhau.

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) Nhóm tế bào đó đang ở thời kì sau nguyên phân hoặc giảm phân II

  Số lượng tế bào (x) là:

  *TH1: Nếu tế bào đang ở thời kì sau nguyên phân:

  x = 2496 : (78 x 2) = 16 tế bào

  *TH2: Nếu tế bào ở thời kì sau giảm phân II:
  x = 2946 : 78 = 32 tế bào

  b) TH1: Các tế bào đang ở kì sau nguyên phân:

  Số thoi phân bào = 1 + 2 + 4 + 8 + 16 = 31 thoi

  TH2: Các tế bào đang ở kì sau giảm phân II:

  Số tế bào sinh giao tử là: 32 : 2 = 16

  + Số thoi trong giai đoạn nguyên phân là: 24 - 1 = 15 thoi

  + Số thoi trong giai đoạn giảm phân II là: 16 . 3= 48 thoi

  Tổng số thoi cả quá trình là : 15 + 48 = 63 thoi

  (Tự Đ/S nha cậu)

    bởi không không 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1