ADMICRO
VIDEO

Tính số lần, chu kì nguyên phân và bộ NST lưỡng bội biết 3 hợp tử nguyên phân trong 2 giờ có 84 tế bào con

có bạn nào có thể làm giúp mình bài này k vậy...
3 hợp tử A,B,C cùng loài đều tham gia vào quá trình nguyên phân trong 2 giờ. Hợp tử A có chu kì nguyên phân gấp đôi so với chu kì nguyên phân của hợp tử B. hợp tử B có chu kì nguyên phân bằng 2/3 chu kì nguyên phân của hợp tử B. Quá trình cần môi trường cung cấp nguyên liệu tương đương 648 NST đơn và quá trình đã sinh ra 84 tế bào con. Xác định:

a) Số lần nguyên phân của mỗi hợp tử

b) Bộ NST lưỡng bội của loài

c) Chu kì nguyên phân mỗi hợp tử

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a. Số lần nguyên phân:

  - Trong cùng một thời gian, chu kì nguyên phân càng lớn, số lần nguyên phân càng bé và tốc độ nguyên phân càng chậm.

  - Gọi k: Số lần nguyên phân của hợp tử A.

  2k: Số lần nguyên phân của hợp tử B.

  3k: Số lần nguyên phân của hợp tử C. (k € z+)

  Ta có: 2k + 22k + 23k = 84.

  2k(l + 2k + 22k) = 84 = 22 . 21.

  2k = 22 => k = 2; 2k = 4; 3k = 6.

  - Vậy, hợp tử A nguyên phân 2 lần

  B nguyên phân 4 lần

  C nguyên phân 6 lần.

  b. Bộ lưỡng bội: Gọi 2n là bộ NST lưỡng bội (n € z+).

  Ta có: (22 - 1) . 2n + (24 - 1) . 2n + (26 - 1) . 2n = 648.

  2n = 648 : (3 + 15 + 63) = 8.

  c. Chu kì nguyên phân:

  - Chu kì nguyên phân của hợp tử A: (120 : 2) = 60 phút.

  - Chu kì nguyên phân của hợp tử B: (120 : 4) = 30 phút.

  - Chu kì nguyên phân của hợp tử C: (120 : 6) = 20 phút.

    bởi Toán Lý Hóa Ngu 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON