Xác định dạng đột biến điểm xảy ra ở gen bị đột biến?

bởi Mai Rừng 11/12/2016

Mn cho em hỏi với ạ, làm sao xác định được dạng đột biến điểm nào từ dạng bài toán như thế này ạ?

Alen B dài 408 nm và có 3000 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 3597 nuclêôtít loại Ađênin và 3600 nuclêôtít loại Guanin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là?

Câu trả lời (9)

 • Khi gặp dạng này bạn cần tìm sự thay đổi số lượng mỗi loại nu sau khi đột biến so với nu ban đầu thì kết luận được dạng đột biến nhé bạn.

  Bước 1: Bạn tìm số nu mỗi loại ban đầu

  Gen B dài 408 nm ↔ có tổng số nu 2A + 2G = 4080 : 3,4 x 2 = 2400

  Gen B có 300 liên kết H ↔ 2A + 3G = 3000

  Giải ra, ta được: A = T = 600; G = X = 600

  Bước 2: Bạn tìm số nu sau khi đột biến

  1 tế bào nguyên phân 2 lần tạo ra 4 tế bào con

  Môi trường nội bào cung cấp cho nguyên liệu tương đương với số cặp gen Bb là 22 – 1= 3

  Vậy ở alen B: A = 3597 : 3 – 600 = 599; G = 3600 : 3 – 600 = 600

  Bước 3: kết luật dạng đột biến

  Vậy dạng đột biến là mất 1 cặp A-T

  Chúc bạn học tốt nhé!!!

  bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài này đầu tiên phải tính số nu mỗi loại ban đầu sau đó phải biện luận các trường hợp xảy ra đột biến xem trường hợp nào phù hợp thì chọn bạn ak. Tham khảo cách giải của mình nha:

  \(\left\{\begin{matrix} \%X - \%A = 22\%\\ \%X + \%A = 50\% \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \%A = 14\% = \%T \\ \%X = 36\% = \%G \end{matrix}\right.\)
  Ta có 2A+ 3G = 1700
  \(\Leftrightarrow 2.\frac{\%AN}{100\%} + 3.\frac{\%GN}{100\%} = 1700\)
  \(\Leftrightarrow N = 1250 \Rightarrow \left\{\begin{matrix} A = T = 175\\ G = X = 450 \end{matrix}\right. \Rightarrow \frac{T}{G}=38,89\% > 38,58\%\)
  Vì sau đột biến gen làm chiều dài không đổi ⇒ Thay thế cặp nu
  Giả sử thay thế x cặp A - T  = x cặp G - X
  \(\frac{T+x}{G-x} = 38,58\% \Rightarrow x =1\)
  ⇒ Thay 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X

  bởi Phạm Phú Lộc Nữ 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gen không phân mảnh có 1700 liên kết Hyđrô, hiệu số giữa X với 1 loại khác bằng 22%. Sau ĐB, gen có chiều dài không đổi. Sau đột biến tỉ lệ: T : G = 38,58%. Đột biến thuộc dạng nào?

  A. Thay 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.

  B. Thay 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.

  C. Thay 2 cặp G - X bằng 2 cặp A - T.

  D. Thay 2 cặp A - T bằng 2cặp G - X.

  bởi hi hi 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Số nu của phân tử ADN là: 5100 x 2 : 3,4 = 3000 (nu).
  Do đó số liên kết photphodieste của phân tử ADN bình thường là 3000 - 2 = 2998.  
  Phân tử ADN đột biến có thêm 2 liên kết photphodieste nên có thêm nu. 
  Số nu của ADN đột biến và ADN ban đầu khác nhau.

  Dựa vào hướng dẫn và chọn đáp án bạn thấy đúng nha. wink

  bởi thu hảo 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đột biến tùy cơ

  bởi Nhi Chun 30/12/2018
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • SPAM

  bởi supersaiyan hoa 02/01/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Các câu hỏi có liên quan

Được đề xuất cho bạn