Xác định dạng đột biến điểm xảy ra ở gen bị đột biến?

bởi Mai Rừng ngày 11/12/2016

Mn cho em hỏi với ạ, làm sao xác định được dạng đột biến điểm nào từ dạng bài toán như thế này ạ?

Alen B dài 408 nm và có 3000 liên kết hiđrô, alen B bị đột biến thành alen b. Từ một tế bào chứa cặp gen Bb qua hai lần nguyên phân bình thường, môi trường nội bào đã cung cấp cho quá trình nhân đôi của cặp gen này 3597 nuclêôtít loại Ađênin và 3600 nuclêôtít loại Guanin. Dạng đột biến đã xảy ra với alen B là?

Câu trả lời (5)

 • Khi gặp dạng này bạn cần tìm sự thay đổi số lượng mỗi loại nu sau khi đột biến so với nu ban đầu thì kết luận được dạng đột biến nhé bạn.

  Bước 1: Bạn tìm số nu mỗi loại ban đầu

  Gen B dài 408 nm ↔ có tổng số nu 2A + 2G = 4080 : 3,4 x 2 = 2400

  Gen B có 300 liên kết H ↔ 2A + 3G = 3000

  Giải ra, ta được: A = T = 600; G = X = 600

  Bước 2: Bạn tìm số nu sau khi đột biến

  1 tế bào nguyên phân 2 lần tạo ra 4 tế bào con

  Môi trường nội bào cung cấp cho nguyên liệu tương đương với số cặp gen Bb là 22 – 1= 3

  Vậy ở alen B: A = 3597 : 3 – 600 = 599; G = 3600 : 3 – 600 = 600

  Bước 3: kết luật dạng đột biến

  Vậy dạng đột biến là mất 1 cặp A-T

  Chúc bạn học tốt nhé!!!

  bởi Lê Nguyễn Hạ Anh ngày 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bài này đầu tiên phải tính số nu mỗi loại ban đầu sau đó phải biện luận các trường hợp xảy ra đột biến xem trường hợp nào phù hợp thì chọn bạn ak. Tham khảo cách giải của mình nha:

  \(\left\{\begin{matrix} \%X - \%A = 22\%\\ \%X + \%A = 50\% \end{matrix}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix} \%A = 14\% = \%T \\ \%X = 36\% = \%G \end{matrix}\right.\)
  Ta có 2A+ 3G = 1700
  \(\Leftrightarrow 2.\frac{\%AN}{100\%} + 3.\frac{\%GN}{100\%} = 1700\)
  \(\Leftrightarrow N = 1250 \Rightarrow \left\{\begin{matrix} A = T = 175\\ G = X = 450 \end{matrix}\right. \Rightarrow \frac{T}{G}=38,89\% > 38,58\%\)
  Vì sau đột biến gen làm chiều dài không đổi ⇒ Thay thế cặp nu
  Giả sử thay thế x cặp A - T  = x cặp G - X
  \(\frac{T+x}{G-x} = 38,58\% \Rightarrow x =1\)
  ⇒ Thay 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X

  bởi Phạm Phú Lộc Nữ ngày 22/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Gen không phân mảnh có 1700 liên kết Hyđrô, hiệu số giữa X với 1 loại khác bằng 22%. Sau ĐB, gen có chiều dài không đổi. Sau đột biến tỉ lệ: T : G = 38,58%. Đột biến thuộc dạng nào?

  A. Thay 1 cặp A - T bằng 1 cặp G - X.

  B. Thay 1 cặp G - X bằng 1 cặp A - T.

  C. Thay 2 cặp G - X bằng 2 cặp A - T.

  D. Thay 2 cặp A - T bằng 2cặp G - X.

  bởi hi hi ngày 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Em có bài này liên quan nữa ạ.

  Một gen ở sinh vật nhân sơ có chiều dài 5100A0. Phân tử đó bị đột biến tạo ra ADN đột biến có 3000 liên kết phopohodieste và số nucleotit loại A là 601 nucleotit. Kết luận nào không đúng?

  A. ADN đột biến và ADN ban đầu có tổng số nucleotit bằng nhau

  B. ADN đột biến có 3899 liên kết hidro

  C. Kiểu đột biến thêm một cặp A-T

  D. Số nucleotit loại G trong ADN đột biến 899

  bởi hành thư ngày 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Số nu của phân tử ADN là: 5100 x 2 : 3,4 = 3000 (nu).
  Do đó số liên kết photphodieste của phân tử ADN bình thường là 3000 - 2 = 2998.  
  Phân tử ADN đột biến có thêm 2 liên kết photphodieste nên có thêm nu. 
  Số nu của ADN đột biến và ADN ban đầu khác nhau.

  Dựa vào hướng dẫn và chọn đáp án bạn thấy đúng nha. wink

  bởi thu hảo ngày 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • nguyen thi huong huong

  cho lai 2 thứ đậu thuần chủng là cây hạt đen , nhăn và cây hạt trắng , trơn thu được F1. Cho F1 giao phấn với nhau ở F2 thu được: 541 cây hạt đen, trơn

                 210 cây hạt đen, nhăn

                 209 cây hạt trắng, trơn 

                 40 cây hạt trắng, nhăn 

  Biện luận và viết sơ đồ lai từ P đến F2

 • Anh Mai

  Đột biến gen

  bởi Anh Mai ngày 28/10/2017 |   1 Trả lời

  cho phép lai: AaBB X AaBb. Nếu trong quá trình giảm phân của cơ thể đực có 10% số tb cặp NST mang cặp gen Aa k phan li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường ; của cơ thể cái có 20% số tb có cặp NSTmang gen BB k phân li trong giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường 

  a, quá trình thụ tinh sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu kiểu gen đột biến 

  b, ở đời con, loại hợp tử đột biến chiếm tỉ lệ bao nhiêu 

  c, ở đời con loại hợp tử thể ba chiếm tỉ lệ bao nhiêu 

 • Nguyễn Trọng Nhân

  Mình có câu hỏi muốn hỏi mọi người ạ, mong mọi người giúp đỡ.

  Có bao nhiêu phát biểu sau đây về sự biểu hiện của đột biến gen là đúng?

  (1) Một đột biến gen lặn gây chết xuất hiện ở giai đoạn tiền phôi thường không thể bị loại bỏ hoàn toàn ra khỏi quần thể dưới tác dụng của chọn lọc tự nhiên.

  (2) Đột biến gen lặn ở tế bào xôma thường biểu hiện ở một phần của cơ thể tạo nên thể khảm và không di truyền được qua sinh sản hữu tính.

  (3) Đột biến gen trội xảy ra ở giao tử cần phải trải qua ít nhất là hai thế hệ để tạo ra kiểu gen đồng hợp thì mới có thể biểu hiện ra kiểu hình.

  (4) Sự biếu hiện của đột biến gen không những phụ thuộc vào loại tác nhân, cường độ và liều lượng của từng loại tác nhân mà còn phụ thuộc vào đặc điểm cấu trúc của gen.

  A. 4

  B. 1

  C. 3

  D. 2