RANDOM

Giao phối gà F1 với nhau, tính tỉ lệ kiểu hình xuất hiện ở F2?

Chào mọi người. Mọi người hướng dẫn em bài này với ạ. Em cảm ơn .

Giao phối những con gà chân ngắn với con chân dài, thu được F1 đồng loạt chân ngắn. Tiếp tục cho đời con giao phối với nhau qua các thế hệ. Ở F3 có tỉ lệ kiểu hình là 13 chân ngắn : 3 chân dài. Cho biết tính trạng do một cặp gen qui định, mọi diễn biến trong giảm phân và thụ tinh bình thường, sức sống của các hợp tử và của các cá thể con đều đạt 100%. Theo lý thuyết thỉ lệ kiểu hình ở F2 là:

A. 13 chân ngắn : 3 chân dài

B. 3 chân ngắn : 1 chân dài (con đực)

C. 3 chân ngắn : 1 chân dài

D. 3 chân ngắn : 1 chân dài (con cái).

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (6)

 
 
 
 • Mình giải như này nè các bạn.

  P : Những con chân ngắn x chân dài

  F1 : 100% chân ngắn

  F3 : 13 ngắn : 3 dài

  Tính trạng do 1 cặp gen qui định

  → A chân ngắn >> a chân dài

  Do F1 : chân ngắn x chân dài

  F1 có 100% chân ngắn → F1 dị hợp tử

  Giả sử gen nằm trên NST thường, F1 : Aa

  → F2 : 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa

  → F3 : 1/4AA : 2/4Aa : 1/4aa

  Mâu thuẫn đề bài → loại

  Vậy gen qui định chiều cao chân nằm trên NST giới tính

  Gà : XY con cái , XX con đực

  F1 dị hợp : XAX: XAY

  F1 x F1 : XAXa  x XAY

  F2 : 1 XAXA : 1 XAXa : 1 XAY: 1 XaY

  F2 x F2 : (1XAXA : 1XAXa) x (1XAY: 1XaY)

  F:       XaXa =1/4 x 1/4= 1/16

              XaY = 1/4 x 1/2= 1/8

  → tỉ lệ chân dài là 13/16 ↔  F3 : 13 ngắn : 3 dài – thỏa mãn đề bài

  Vậy F2 : 3 ngắn : 1 dài (cái)

    bởi Nguyễn Thị An 22/03/2017
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Không biết một kết quả nào luôn chứ đừng nói là mấy kết quả.HUHUHUUHu, giúp em với ạ

  Ba tế bào sinh tinh có kiểu gen \(\frac{Ab}{aB}Dd\) giảm phân hình thành giao tử, tỷ lệ các loại giao tử có thể được tạo ra là:
  1 - 3:3:1:1:1:1:1:1
  2 - 2:2:2:2:1:1:1:1
  3 - 2:2:1:1
  4 - 3:3:2:2:1:1
  5 - 1:1:1:1
  6 - 1:1
  Số các phương án đúng là:

  A. 3

  B. 6

  C. 5

  D. 4

    bởi Trần Phương Khanh 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ba tế bào sinh tinh tham gia giảm phân hình thành giao tử
  Nếu cả ba tế bào sinh tinh tạo ra 2 giao tử giống nhau tỷ lệ giao tử 1:1
  Nếu không có hoán vị và 1 tế bào tạo ra hai loại giao tử, 2 tế bào còn lại tạo ra 2 loại giao tử khác thì tỷ lệ giao tử là: 2:2:1:1
  Nếu cả 3 tế bào đều hoán vị
  tỷ lệ 1:1:1:1
  Nếu 1 tế bào hoán vị tạo 4 loại giao tử, 2 tế bào còn lại hoán vị tạo 4 loại giao tử khác 
  2:2:2:2:1:1:1:1
  Nếu 2 tế bào sinh giao tử có hoán vị tạo ra 8 loại giao tử và 1 tế bào còn lại không có hoán vị (giảm phân giống 1 trong hai tế bào có hoán vị)
  Tỷ lệ 3:3:1:1:1:1:1:1
  Nếu 1 tế bào xảy ra hoán vị tạo ra 4 loại giao tử với tỷ lệ 1:1:1:1, 2 tế bào còn lại đều không xảy ra hoán vị, nhưng 1 tế bào cho 2 loại giao tử trùng với 2 giao tử của tế bào hoán vị, và 1 tế bào còn lại tạo ra 2 loại giao tử không trùng với giao tử tạo ra từ tế bào hoán vị, sẽ cho tỷ lệ 3:3:2:2:1:1

    bởi Bo bo 23/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Bạn nào hướng dẫn mình bài tập này được không vậy> Mình học di truyền yếu quá. Hướng dẫn tỉ mỉ chút nhé, mình cảm ơn nhiều lắm. Câu như này nè:

  Ở một loài thực vật, xét 2 gen nằm trong nhân tế bào, mỗi gen đều có 2 alen. Cho hai cây (P) thuần chủng khác nhau về cả hai cặp gen giao phấn với nhau, thu được F1. Cho F1 lai với cơ thể đồng hợp tử lặn về cả hai cặp gen, thu được Fa. Biết rằng không xảy ra đột biến và nếu có hoán vị gen thì tần số hoán vị là 50%, sự biểu hiện của gen không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. Theo lí thuyết, trong các trường hợp về tỉ lệ kiểu hình sau đây, có tối đa bao nhiêu trường hợp phù hợp với tỉ lệ kiểu hình của Fa?
  (1) Tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1.
  (2) Tỉ lệ 3 : 1
  (3) Tỉ lệ 1 : 1.
  (4) Tỉ lệ 3 : 3 : 1 : 1.
  (5) Tỉ lệ 1 : 2 : 1.
  (6) Tỉ lệ 1 : 1 : 1 : 1.

  A. 5.

  B. 2.

  C. 4.

  D. 3.

    bởi Dương Quá 24/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Hi. Mình giải như này, bạn xem tham khảo nhé! Cố lên! cool

  + Trường hợp 1: Hai gen nằm trên 2 NST khác nhau
  Ta có F1: AaBb
  F1: AaBb x aabb
  ⇒ 1AaBb : 1aabb : 1Aabb : 1aaBb
  ⇒ Nếu mỗi gen quy định một tính trạng ⇒ tỉ lệ phân li 1 : 1 : 1 : 1
  ⇒ Nếu 2 gen tương tác bổ sung theo tỉ lệ 9 : 3 : 3 : 1 ⇒ tỉ lệ phân li 1 : 1 : 1 : 1
  ⇒ Nếu 2 gen tương tác bổ sung theo tỉ lệ 9 : 7 ⇒ tỉ lệ phân li 1 : 3
  ⇒ Nếu 2 gen tương tác át chế tỉ lệ tỉ lệ 13 : 3 ⇒ tỉ lệ phân li 3 : 1
  ⇒ Nếu 2 gen tương tác át chế tỉ lệ tỉ lệ 12 : 3 : 1 ⇒ tỉ lệ phân li 2 : 1 : 1
  ⇒ Nếu 2 gen tương tác theo quy luật cộng gộp ⇒ tỉ lệ phân li 1 : 2 : 1
  Tỉ lệ kiểu hình có thể xuất hiện là: 3 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 hoặc 1 : 1 : 1 : 1

  + Trường hợp 2 gen cùng nằm trên 1 NST
  F1: \(\frac{AB}{ab}\) hoặc \(\frac{Ab}{aB}\)
  Có tần số hoán vị gen bằng 50% ⇔ 2 kiểu gen trên đều cho giao tử: AB = ab = Ab = aB = 25%
  F1 x cây đồng hợp lặn
  Fa: 1(Aa, Bb) : 1(aa, bb) : 1(Aa, bb) : 1(aa, Bb)
  Tương tự tỉ lệ kiểu hình có thể là: 3 : 1 hoặc 1 : 2 : 1 hoặc 1 : 1 : 1 : 1
  Tỉ lệ đúng là 2 : 5 : 6

    bởi Nguyễn Minh Minh 24/03/2017
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)