YOMEDIA
ZUNIA12

Gen I,II và III có số alen lần lượt là 2,4 và 3. Cho các kết luận sau: Có bao nhiêu kết luận đúng?

Gen I,II và III có số alen lần lượt là 2,4 và 3.

Cho các kết luận sau: Có bao nhiêu kết luận đúng?

(1) Trong trường hợp mỗi gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng thì số kiểu gen tối đa trong quần thể là 180 kiểu gen

(2) Trong trường hợp cả 3 gen này cùng nằm trên 1 cặp NST tương đồng thì số kiểu gen tối đa trong quần thể là 82 kiểu gen

(3) Trong trường hợp gen I và III cùng nằm trên một cặp NST thường, vị trí các gen trên một NST có thể thay đổi, Gen II nằm trên cặp NST thường khác thì sô kiểu gen tối đa có thể có là 210 kiểu gen.

(4) Trong trường hợp gen I và II cùng nằm trên một cặp NST thường, vị trí các gen trên một NST có thể thay đổi, Gen III nằm trên cặp NST thường khác thì sô kiểu gen tối đa có thể có là 432 kiểu gen.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Gen I có 2 alen, gen II có 4 alen, gen III có 3 alen

  Xét các kết luận của đề bài:

  (1) đúng. Trong trường hợp mỗi gen nằm trên 1 cặp NST tương đồng thì số kiểu gen tối đa trong quần thể là: \(\frac{{2(2 + 1)}}{2}.\frac{{4(4 + 1)}}{2}.\frac{{3(3 + 1)}}{2} = 180\) kiểu gen.

  (2) sai. Trong trường hợp cả 3 gen này cùng nằm trên 1 cặp NST tương đống thì số kiểu gen tối đa trong quần thể là: \(3!.\frac{{2.3.4(2.3.4 + 1)}}{2}=1800\) kiểu gen (do vị trí các gen có thể thay đổi).

  (3) sai. Trong trường hợp gen I và III cùng nằm trên một cặp NST thường, vị trí các gen trên một NST có thể thay đổi, gen II nằm trên cặp NST thường khác thì số kiểu gen tối đa có thể có là: \(2!.\frac{{2.3(2.3 + 1)}}{2}.\frac{{4(4 + 1)}}{2} = 420\) kiểu gen.

  (4) đúng.Trong trường hợp gen I và II cùng nằm trên một cặp NST thường, vị trí các gen trên một NST có  thể thay đổi, gen III nằm trên cặp NST thường khác thì số kiểu gen tối đa có thể có là: \(2!.\frac{{2.4(2.4 + 1)}}{2}.\frac{{3(3 + 1)}}{2} = 432\) kiểu gen.

  Vậy trong số những phát biểu trên có 2 phát biểu đúng

    bởi Nguyen Ngoc 18/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON