YOMEDIA
ZUNIA12

Cho bài toán: Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn....

Ở một loài động vật, cho biết mỗi gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn. Trong quá trình giảm phân tạo giao tử đã xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới với tần số như nhau. Phép lai P: \( \frac{AB}{ab} Dd x \frac{AB}{ab}Dd \) thu được F1 có kiểu hình lặn về cả 3 tính trạng là 4%. Cho các nhận định sau về kết quả của F1:

(1) Có 27 loại kiểu gen và 8 loại kiểu hình.

(2) Tỉ lệ kiểu hình mang hai tính trạng trội, một tính trạng lặn chiếm 30%.

(3) Tỉ lệ kiểu hình mang một tính trạng trội, hai tính trạng lặn chiếm 16,5%.

(4) Kiểu gen dị hợp về cả ba cặp gen chiếm tỉ lệ 34%.

(5) Trong số các kiểu hình mang 3 tính trạng trội, cá thể thuần chủng chiếm  \(\frac{8}{33}\) .

Trong các nhận định trên, có mấy nhận định đúng?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Xét phép lai :

  \( \frac{AB}{ab} Dd x \frac{AB}{ab}Dd = (\frac{AB}{ab} x \frac{AB}{ab})\) ( Dd x Dd )

   

  Lặn aabbdd = 4% nên aabb = 4% : 0,25 = 16% , do đó ab = AB = 0,4, Ab = aB = 0,1

  Hoán vị gen hai bên nên số kiểu gen tối đa thu được là  : 10 x 3 = 30  nên (1) sai

  Tỷ lệ kiểu hình : A-B- = 50% + 16% = 66%

                              A-bb = aaB- = 25% - 16% = 9%

  Tỷ lệ kiểu hình 2 trội 1 lặn : 66% x 25% + 2 x 9% x 75% = 30% nên (2) đúng

  1 trội 2 lặn: 2 x 0,09 x 0,25 + 0,16 x 0,75 = 16,5% nên (3) đúng

  Kiểu gen dị hợp tử 3 cặp gen:

  (2 x 0,4 x 0,4 + 2 x 0,1 x 0,1) x 0,5 = 17%

  Tỷ lệ kiểu hình 3 trội: 66% x 75% = 49,5%

  Cá thể thuần chủng chiếm : \(\frac{{0,4x0,4x0,25}}{{0,495}} = \frac{8}{{99}}\)

  Vậy các nhận xét đúng: 2,3

    bởi Tran Chau 18/11/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON