ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định nồng độ mol/lít của từng axit trong dd A.

Dung dịch A chứa đồng thời 2 axit : HCl và H2SO4. Để trung hòa 40ml dung dịch A cần dùng vừa hết 60ml dd NaOH 1M. Cô cạn dd sau khi trung hòa thu đc 3,76g muối khan. Xác định nồng độ mol/lít của từng axit trong dd A.

Kết quả: 1M-0.25M

Cho mình hỏi CÁCH LÀM với

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • - Đặt nHCl = x mol ; nH2SO4 = y mol

  nNaOH = 0,06 mol

  HCl (x) +NaOH (x) -----> NaCl (x) + H2O (1)

  H2SO4 (y) + 2NaOH (2y) ----> Na2SO4 (y) + 2H2O (2)

  - Theo PTHH (1) và (2): nNaOH = x + 2y = 0,06 (I)

  - Theo PTHH (1) và (2): \(\left\{{}\begin{matrix}nNaCl=x\left(mol\right)\\nNa2SO4=y\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => mNaCl + mNa2SO4 = 3,76 gam

  => 58,5.x + 142.y = 3,76 (II)

  - Giải hệ PT (I;II) => \(\left\{{}\begin{matrix}x=0,04\left(mol\right)\\y=0,01\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => CM HCl = \(\dfrac{0,04}{0,04}=1M\)

  => CM H2SO4 = \(\dfrac{0,01}{0,04}=0,25M\)

  (xooong)

    bởi Xinh Xinh Vân Anh 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1