Xác định m biết cho m gam Cu, Al tác dụng với HCl thu được 3,36 lít khí?

bởi Nguyễn Trọng Nhân 22/04/2019

cho m (g) hh gồm cu va al . chia làm 2 phần bằng nhau.cho tác dụng với hcl thu được 3.36 (l) khí (dktc).phần 2 cho tác dụng vs đ hno3 dư thu dc 11.2 (l) khi no2 (dktc) .xác định m

Câu trả lời (1)

 • Khi cho 1/2hh vào HCl:

  2Al+ 6HCl------->2AlCl3+ 3H2(1)

  Khi cho 1/2hh vào HNO3

  Cu+ 4HNO3------> Cu(NO3)2+ 2NO2+ 2H2O(2)

  Al+6HNO3-------> Al(NO3)3+ 3NO2+ 3H2O(3)

  nH2=0.15 mol

  nNO2=0.5 mol

  Theo PTHH(1)nAl=2/3nH2O=0.1 mol

  Theo PTHH(3) nNO2=3nAl=0.3 mol

  =>nNO2(2)=0.5-0.3=0.2 mol

  Theo PTHH (2) nCu=1/2nNO2=0.1 mol

  => m=2(mAl+mCu)=2(0.1*27+0.1*64)=18.2 g

  bởi Nguyen Khanh Ngoc 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan