AMBIENT

Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

bởi Nguyễn Trung Thành 29/05/2019

Ngâm 21.6g hỗn hợp 3 kim loại Zn, Fe, Cu trong dd H2SO4 loãng dư. Phản ứng xong thu dc 3 g chất rắn không tan và 6.72l khí ở đktc. Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Theo đề bài ta có : \(nH2=\dfrac{6,72}{22,4}=0,3\left(mol\right)\)

  Vì Cu không tác dụng với H2SO4 loãng nên chất rắn không tan sau P/Ư là Cu

  => mCu = 3g => nCu = \(\dfrac{3}{64}\approx0,05\left(mol\right)\)

  => mZn + mFe = 21,6 - 3 = 18,6 (g)

  Gọi x , y lần lượt là số mol của Zn và Fe

  Ta có PTHH :

  \(\left(1\right)Zn+H2SO4->ZnSO4+H2\uparrow\)

  x mol.......... xmol.............. xmol......... x mol

  \(\left(2\right)Fe+H2SO4->FeSO4+H2\uparrow\)

  y mol........ y mol............ y mol....... y mol

  Ta có hệ PT : \(\left\{{}\begin{matrix}65x+56y=18,6\\x+y=0,3\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}nZn=0,2\left(mol\right)\\nFe=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}\%mCu=\dfrac{3}{21,6}.100\%\approx13,89\%\\\%mFe=\dfrac{0,1.56}{21,6}.100\%\approx25,93\%\\\%mZn=100\%-13,89\%-25,93\%=60,18\%\end{matrix}\right.\)

  Vậy......


  bởi Truong Hoang 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>