AMBIENT

Xác định công thức của oxit

bởi Bi do 29/05/2019

1. Cho 15.3 gam oxit của kim loại hóa trị II vào nước thu được 200gam dung dịch bazơ với nồng độ 8,55%. Hãy xác định công thức của oxit trên

2 Cho 38.4 gam một oxit axit của phi kim X có hóa trị IV tác dụng vừa đủ với dd NaOH thu được 400gam dd muối nồng độ 18,9%. Xác định công thức của oxit

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • bài 1:

  Gọi oxit kim loai cần tìm là M

  => PTHH: MO + H2O ----> M(OH)2

  m\(M\left(OH\right)_2\) = \(\dfrac{200.8,55\%}{100\%}=17,1\) (g)

  => n\(M\left(OH\right)_2\) = \(\dfrac{17,1}{M+34}\left(mol\right)\)

  Theo PTHH: n\(MO\) = n\(M\left(OH\right)_2\) = \(\dfrac{17,1}{M+34}\left(mol\right)\)

  => m\(MO\) = \(\dfrac{17,1}{M+34}.\left(M+16\right)\)= \(\dfrac{17,1M+273,6}{M+34}=15,3\left(g\right)\)

  => 17,1M + 273,6 = 15,3M + 520,2

  <=> 1,8M = 246,6

  <=> M = 137

  => M là Ba

  => CTHH của oxit: BaO

  bởi Ðặng Thị Thu Trang 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA