ON
YOMEDIA
VIDEO

Xác định công thức của kim loại X

1.Khử hoàn toàn 0,8g oxit kim loại X cần dùng 336 ml khí H2(đktc).Cho lượng kim loại thu được phản ứng với dd axit HCl lấy dư thu được 224 ml khí H2(đktc).Xác định công thức của kim loại X

2.Cho các dd: Na2SO4, HCl, Na2CO3, BaCl2.Có thể dùng các cách sau để nhận ra từng dd:

a)Một kim loại b)Một muối c)Không dùng thêm thuốc thử

3.Có 4 dd bị mất nhãn:H2SO4, NaOH, MgCl2, NaNO3.Chỉ dùng thêm dd phenolphtalein, hãy nhận biết mỗi dd(viết PTHH nếu có)

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Bài 1:

  Gọi CTTQ: XaOb

  nH2 = \(\dfrac{0,336}{22,4}=0,015\left(mol\right)\)

  Pt: XaOb + bH2 --to--> aX + bH2O

  Theo pt: nH2 = nH2O = 0,015 mol

  Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

  mX = moxit + mH2 - mH2O = 0,8 + 0,015 . 2 - 0,015 . 18 = 0,56g

  nH2 = \(\dfrac{0,224}{22,4}=0,01\left(mol\right)\)

  Gọi n là hóa trị của X

  Pt: 2X + 2nHCl --> 2XCln + nH2

  .....\(\dfrac{0,02}{n}\)<---------------------0,01

  Ta có: \(0,56=\dfrac{0,02}{n}M_X\)

  Biện luận:

  n 1 2 3
  MX 28 56 (TM) 84

  Vậy X là Sắt (Fe)

  Bài 2: dùng muối

    bởi Trương Trâm 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1