AMBIENT

Xác định công thức của kim loại X

bởi Thùy Trang 13/05/2019

1.Khử hoàn toàn 0,8g oxit kim loại X cần dùng 336 ml khí H2(đktc).Cho lượng kim loại thu được phản ứng với dd axit HCl lấy dư thu được 224 ml khí H2(đktc).Xác định công thức của kim loại X

2.Cho các dd: Na2SO4, HCl, Na2CO3, BaCl2.Có thể dùng các cách sau để nhận ra từng dd:

a)Một kim loại b)Một muối c)Không dùng thêm thuốc thử

3.Có 4 dd bị mất nhãn:H2SO4, NaOH, MgCl2, NaNO3.Chỉ dùng thêm dd phenolphtalein, hãy nhận biết mỗi dd(viết PTHH nếu có)

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  Gọi CTTQ: XaOb

  nH2 = \(\dfrac{0,336}{22,4}=0,015\left(mol\right)\)

  Pt: XaOb + bH2 --to--> aX + bH2O

  Theo pt: nH2 = nH2O = 0,015 mol

  Áp dụng ĐLBTKL, ta có:

  mX = moxit + mH2 - mH2O = 0,8 + 0,015 . 2 - 0,015 . 18 = 0,56g

  nH2 = \(\dfrac{0,224}{22,4}=0,01\left(mol\right)\)

  Gọi n là hóa trị của X

  Pt: 2X + 2nHCl --> 2XCln + nH2

  .....\(\dfrac{0,02}{n}\)<---------------------0,01

  Ta có: \(0,56=\dfrac{0,02}{n}M_X\)

  Biện luận:

  n 1 2 3
  MX 28 56 (TM) 84

  Vậy X là Sắt (Fe)

  Bài 2: dùng muối

  bởi Trương Trâm 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>