YOMEDIA

Viết phương trình hóa học tạo ra các muối Na2CO3 , NaHCO3

bởi Mai Đào 13/05/2019

1. CO được ứng dụng để làm chất khử trong luyện kim và làm nhiên liệu. Viết phương trình hóa học để chứng minh các ứng dụng đó .

2. Khi sục khí CO2 vào dung dịch NaOH có thể tạo ra 2 muối ( Na2CO3 , NaHCO3 ). Viết phương trình hóa học tạo ra các muối đó.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 1,

  CO là chất khử: \(CuO+CO\rightarrow Cu+CO_2\uparrow\)

  CO làm nhiên liệu: \(2CO+O_2\underrightarrow{t^o}2CO_2\) ( Sinh ra lượng nhiệt lớn )

  2,

  \(CO_2+2NaOH\rightarrow Na_2CO_3+H_2O\) ( tỉ lệ \(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}\ge2\) )

  \(CO_2+NaOH\rightarrow NaHCO_3\) ( tỉ lệ \(\dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}\le1\) )

  Tạo 2 muối khi tỉ lệ \(1< \dfrac{n_{NaOH}}{n_{CO_2}}< 2\)

  bởi Michelle Chen Mai-h Chính-y 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA