Tính V H2SO4 đã dùng biết hoà tan 11g Al và Fe bằng H2SO4 2M thu được 8,96 lít khí?

bởi Van Tho 22/04/2019

Hòa tan hoàn toàn 11g hỗn hợp AL,Fe bằng dung dịch H2SO4 2M vừa đủ thu được 8,96 lít khí DKTC

a, tính m mỗi kim loại

b tính V dung dịch H2SO4 đã dùnng

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H2}=0,4\left(mol\right)\)

  \(2Al+3H_2SO4-->Al2\left(SO4\right)_3+3H_2\uparrow\)

  x...........1,5x.................................................1,5x

  \(Fe+H2SO4-->FeSO4+H2\uparrow\)

  y............y..............................................y

  \(\left\{{}\begin{matrix}1,5x+y=0,4\\27x+56y=11\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,2\\y=0,1\end{matrix}\right.\)

  \(m_{Al}=0,2.27=5,4\left(g\right)\)

  \(m_{Fe}=11-5,4=5,6\left(g\right)\)

  \(V_{ddH2SO4}=\dfrac{0,2.1,5+0,1}{2}=0,2\left(l\right)\)

  bởi Nguyễn Tấn Triển 22/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan