ON
ADMICRO
VIDEO

Tính thể tích dung dịch HCl

Cho 12.8 gam hỗn hợp Fe và Feo tác dụng với dung dịch HCl 2M sau phản ứng thu được 2.24 lít khí (đktc)

a. Viết phương trình hóa học

b. Tính khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

c. Tính thể tích dung dịch HCl

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • a. Fe+2HCl---->FeCl2+H2

  FeO+2HCl---->FeCl2+H2O

  b. theo phương trình khí sinh ra là H2=>nH2=\(\dfrac{2.24}{22.4}\) =0.1(mol)

  Fe+2HCl--->FeCl2+H2

  mol: 0.1<---0.2<-----------0.1(mol)

  mFe=56*0.1=5.6(g)

  mFeO=12.8-5.6=7.2(g)

  c. nFeO=\(\dfrac{7.2}{72}\)=0.1(mol)

  FeO+2HCl---->FeCl2+H2O

  mol:0.1--->0.2 (mol)

  nHCl=0.2+0.2=0.4(mol)

  VHCl=\(\dfrac{0.4}{2}\)=0.2(l)

    bởi Lý Thị Thanh Thanh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1