YOMEDIA

Tính nồng độ mol của chất tan trong dung dịch A và khối lượng riêng dung dịch A

bởi Dương Quá 13/05/2019

Cho 10,4g hỗn hợp Mg và MgO tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4(L) 9,8% thu được 2,24 lít H2(đkc) và 300ml dung dịch A

a) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp ban đầu

b) Tìm a , tính nồng độ mol của chất tan trong dung dịch A và khối lượng riêng dung dịch A

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) Mg +H2SO4 --> MgSO4 +H2 (1)

  MgO +H2SO4 --> MgSO4 +H2O (2)

  nH2=0,1(mol)

  =>nMg=0,1(Mol)

  =>mMg=2,4(g)

  mMgO=8(g)

  =>%mMg=23,077(%)

  %mMgO=76,92(%)

  b) nMgO=0,2(mol)

  theo (1) :nH2SO4=nMgSO4=nMg=0,1(mol)

  (2) : nH2SO4=nMgSO4=nMgO=0,2(mol)

  => nMgSO4=0,3(mol)

  => CM ddMgSO4=1(M)

  =>\(\Sigma nH2SO4=0,3\left(mol\right)\)

  =>mdd H2SO4=300(g)

  mdd MgSO4=10,4+300-0,1.2=310,2(g)

  =>DddA=310,2/300=1,034(g/ml)

  bởi Nhiêu Phương Thảo 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA