ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính khối lượng từng KL trong A

Một hỗn jowpj A gồm Al2O3, MgO được chia làm 2 phần bằng nhau mỗi phần có khối lượng 19.88 g

-TN1: Cho phần 1 tác dụng với 200ml dd HCl xM đến phản ứng hoàn toàn rồi cô cạn thu được 47.38 g chất rắn

-TN2: Cho phần 2 tác dụng với 400ml dd HCl trên đến phản ứng hoàn toàn rồi cô cạn thu được 50.68 g chất rắn

a) Tính x M

b)Tính khối lượng từng KL trong A

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Vì khi thêm axit HCl mà khối lượng chất rắn tăng thêm nên chứng tỏ trong TN1 oxit phản ứng chưa hết.

  \(\dfrac{47,38}{50,68}>\dfrac{200}{400}\) => lượng axit ở TN2 đã phản ứng hết.

  PTPƯ: \(MgO+2HCl\rightarrow MgCl_2+H_2O\)

  x.........2x...........x

  \(AI_2O_3+6HCl\rightarrow2AlCl_3+3H_2O\)

  y..........6y..........2y

  Theo đề bài ta có hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}40x+102y=19,88\\95x+267y=50,68\end{matrix}\right.\Rightarrow x=0,14;y=0,14\)

  Số mol HCl phản ứng phần 2: \(2x+6y=1,12\left(mol\right)\)

  Số mol HCl phản ứng p1: \(\dfrac{47,38}{50,68}.1,12=1,047\left(mol\right)\)

  Nồng độ mol dung dịch HCl: \(CM=\dfrac{1,047}{0,2}=5,235\left(M\right)\approx5\left(M\right)\)

  \(\%m_{MgO}=\dfrac{0,14.40}{19,88}100\%=28,17\%;\%Al_2O_3=71,83\%\)

    bởi Thủy Đỗ 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1