ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng muối tạo thành

Nhờ các bạn giải giúp mk bài ni cái mới học nên không biết lắm

1, Đổ hỗn hợp dung dịch axit A gồm 0,1 mol H2SO4 và 0,2 mol HCl vào hỗn hợp kiềm B gồm 0,3 mol NaOH và 0,05 mol Ca(OH)2. Tính khối lượng muối tạo thành

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • Câu 1:

  bài này có 2 trường hợp
  * Trường hợp 1; Giả sử H2SO4 phản ứng trước rồi mới tới HCl
  H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
  0,1 mol----0,2 mol----0,1 mol
  HCl + NaOH = NaCl + H2O
  0,1 mol—0,1 mol---0,1 mol
  2HCl + Ca(OH)2 = CaCl2 + 2H2O
  0,1 mol---0,05 mol---0,05 mol
  Lượng muối; m= mNa2SO4 + mNaCl + mCaCl2 = 0,1 x 142 + 0,1 + 58,5 + 0,05 x 111 = 25,6 gam
  * Trường hợp 2; Giả sử HCl phản ứng trước rồi mới tới H2SO4
  HCl + NaOH = NaCl + H2O
  0,2 mol---0,2 mol---0,2 mol
  H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + 2H2O
  0,05 mol----0,1 mol---0,05 mol
  H2SO4 + Ca(OH)2 = CaSO4 + 2H2O
  0,05 mol----0,05 mol—0,05 mol
  Lượng muối; m’ = mNa2SO4 + mNaCl + mCaSO4 = 0,2 x 58,5 + 0,05 x 142 + 0,05 x 136 = 25,6 gam
  Vậy; Lượng muối thu được là 25,6 gam.

  \\tham khảo nhé//

    bởi nguyen trong thuc 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1