YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính % khối lượng Fe, Al

Giải dùm mk vs các bạn

Cho 22g hh Fe.Al + 500ml dd HCl --> 17.92l khí (đktc)

a) PTHH b)%mFe %m Al c) CM HCl

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{v}{22,4}=\dfrac{17,92}{22,4}=0,8mol\)

  -Gọi số mol Fe là x, số mol Al là y.Ta có: 56x+27y=22(I)

  Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2

  x\(\rightarrow\)2x..........x.........x

  2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2

  y\(\rightarrow\)3y.............y..........\(\dfrac{3y}{2}\)

  -Ta có: x+\(\dfrac{3y}{2}=0,8\)(II)

  -Giải hệ (I,II) có được: x=0,2 và y=0,4

  %Fe=\(\dfrac{0,2.56}{22}.100\approx50,9\%\)

  %Al=100%-50,9%=49,1%

  \(n_{HCl}=2x+3y=2.0,2+3.0,4=1mol\)

  \(C_{M_{HCl}}=\dfrac{n}{v}=\dfrac{1}{0,5}=2M\)

    bởi Truong Kha Sktj 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON