AMBIENT

Tính % khối lượng Fe, Al

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 13/05/2019

Giải dùm mk vs các bạn

Cho 22g hh Fe.Al + 500ml dd HCl --> 17.92l khí (đktc)

a) PTHH b)%mFe %m Al c) CM HCl

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(n_{H_2}=\dfrac{v}{22,4}=\dfrac{17,92}{22,4}=0,8mol\)

  -Gọi số mol Fe là x, số mol Al là y.Ta có: 56x+27y=22(I)

  Fe+2HCl\(\rightarrow\)FeCl2+H2

  x\(\rightarrow\)2x..........x.........x

  2Al+6HCl\(\rightarrow\)2AlCl3+3H2

  y\(\rightarrow\)3y.............y..........\(\dfrac{3y}{2}\)

  -Ta có: x+\(\dfrac{3y}{2}=0,8\)(II)

  -Giải hệ (I,II) có được: x=0,2 và y=0,4

  %Fe=\(\dfrac{0,2.56}{22}.100\approx50,9\%\)

  %Al=100%-50,9%=49,1%

  \(n_{HCl}=2x+3y=2.0,2+3.0,4=1mol\)

  \(C_{M_{HCl}}=\dfrac{n}{v}=\dfrac{1}{0,5}=2M\)

  bởi Truong Kha Sktj 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>