YOMEDIA

Tính khối lượng dung dịch KOH cần dùng

1, Trung hòa 25ml H2SO4 1M bằng dung dịch KOH 10%

a, viết PTHH

b, Tính khối lượng dung dịch KOH cần dùng

c, Nếu trung hòa dung dịch H2SO4 bằng dung dịch NaOH 4% có D= 1,52 g/ml thì cần bao nhiêu ml dd NaOH

2,Hòa tan 4,5gam hỗn hợp kim loại gồm: Al, Mg trong dung dịch H2SO4 dư, sau phản ứng kết thúc thu được 5,04 lít khí không màu ở đktc

a,viết PTHH

b,tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp kim loại ban đầu.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • 2, gọi x la so mol cua Al

  y la so mol cua Mg

  2Al + 3H2SO4\(\rightarrow\) Al2(SO4)3 + 3H2

  de: x \(\rightarrow\) \(\dfrac{3x}{2}\) (mol)

  Mg + H2SO4 \(\rightarrow\) MgSO4 + H2

  de: y \(\rightarrow\) y (mol)

  \(n_{H_2}=\dfrac{5,04}{22,4}=0,225\left(mol\right)\)

  Ta co: 27x + 24y = 4,5

  \(\dfrac{3x}{2}+y=0,225\)

  \(\Rightarrow x=0,1\) ; y = 0,075

  \(m_{Al}=0,1.27=2,7g\)

  \(\%m_{Al}=\dfrac{2,7}{4,5}.100\%=60\%\)

  \(\%m_{Mg}=100\%-60\%=40\%\)

    bởi Huỳnh Diệp Linh 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA