YOMEDIA

Tính khối lượng dd HCL

Giúp mình tks

1) Cho 8,8 gam kim loại Mg và Cu vào dd HCL 5%. Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí ở đktc

A) tính % theo khối lượng của mỗi kim loại

B) tính khối lượng dd HCL

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • a) Pthh; Mg+2HCl-> MgCl2+H2 (1)
  Cu+2HCl->CuCl2+H2(2)
  Gọi x,y lần lượt là số mol của Mg và Cu, theo đề ta có:
  mMg+mCu=8,8
  => 24x+64y=8,8
  Ta có: nH2=\(\dfrac{4,48}{22.4}\) =0,2 mol
  => hpt \(\left\{{}\begin{matrix}24x+64y=8,8 \\x+y=0,2\end{matrix}\right.=>\left\{{}\begin{matrix}x=0,1\left(mol\right)\\y=0,1\left(mol\right)\end{matrix}\right.Hay^nMg=^nCu=0,1\left(mol\right)\)

  (+) m Mg=0,1 . 24=2,4(g)
  (+) m Cu=0,1 . 64=6,4(g)
  % Mg=\(\dfrac{2,4}{8,8}.100\%\approx2,27\%\)
  %Cu=\(\dfrac{6,4}{8,8}.100\%\approx72,73\%\)
  b)Theo Pthh (1): nHCl=nMg=0,1(mol)
  (2):nHCl=nCu=0,1(m0l)
  => nddHCl=0,1+0,1=0,2 mol
  => mHCl=0,2 . 36,5=7,3(g)
  mddHCl=\(\dfrac{7,3}{15\%}.100\%\approx48,67\left(g\right)\)

    bởi Lê Minh Trang 01/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA