YOMEDIA

Tính khối lượng của muối khan thu được

bởi thu phương 10/04/2019

Cho 17,5g hỗn hợp 3 kim loại Fe,Al,Zn tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 0,5M ta thu được 11,2 l H2(đktc)

a)Tính Vdd H2SO4

b)Tính khối lượng của muối khan thu được

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • \(Fe+H_2SO_4\rightarrow FeSO_4+H_2\)

  \(2Al+3H_2SO_4\rightarrow Al_2\left(SO_4\right)_3+3H_2\)

  \(Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\)

  \(n_{H_2}=\dfrac{11,2}{22,4}=0,5\left(mol\right)\)

  Theo 3PTHH trên: \(n_{H_2}=n_{H_2SO_4}=0,5\left(mol\right)\)

  a) \(V_{ddH_2SO_4}=\dfrac{0,5}{0,5}=1M\)

  b) Áp dụng ĐLBTKL ta có:

  \(m_{hh3kl}+m_{H_2SO_4}=m_{muối}+m_{H_2}\)

  \(\Rightarrow m_{mkhan}=17,5+0,5.98-0,5.2=65,5\left(g\right)\)

  bởi Quỳnh Nga 10/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>