ON
ADMICRO
VIDEO

Tính khối lượng axit sunfuric 96% thu được

Tính khối lượng axitsunfuric 96% thu được từ 60kg quặng Pirit sắt nếu hiệu suất quá trình là 85%

Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 • lượng axit thu được là 86.77 g
  lượng axit nguyên chất là 83.3 g
  số mol SO2 = SO3 = H2SO4 là 0.85 mol
  số g FeS2 pư là 51g, tính theo Hiệu suất của chất tham gia pư
  PTHH : 4FeS2 + 11O2 -----> 2Fe2O3 + 8SO2
  2SO2 + O2 ----> 2SO3 (xt:V2O5)
  SO3 + H2O -----> H2SO4

    bởi Dương Lê Yến Nhi 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1