AMBIENT

Tính hiệu suất phản ứng

bởi Tay Thu 24/04/2019

Cho 200g dd NaOH 10% tác dụng với 400g đ H2SO4 19,6% thu được 28,4g Na2SO4.

a) Viết phương trình phản ứng.

b)Tính hiệu suất phản ứng.

Mình cần gấp vào ngay tối nay.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • a) 2NaOH+ H2SO4------>Na2SO4+ 2H2O

  b nNaOH=0.5 mol

  nH2SO4=0.8 mol

  Xét tỉ lệ nNaOH/2<nH2SO4/1=> NaOH hết , H2SO4dư tính theo NaOH

  Theo pt nNa2SO4=1/2nNaOH=0.25mol

  =>H%=(28.4*100)/(0.25*142)=80%

  bởi không không 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>