Tính giá trị của m

bởi minh dương 25/04/2019

hòa tan hoàn toàn 12,42gam Al bằng dd HNO3 Loãng dư , thu dượcX và 1.344 lít hh khý Y gồm N và N2O. Tỉ khối Y so với H2 là 18 . Cô cạn dd X Thu được m gam chất rắn khan . Tính giá trị của m

Câu trả lời (1)

 • nAl=12,4227=0,46nAl=12,4227=0,46
  Al→Al3++3e−0,461,38Al→Al3++3e−0,461,38
  Đặt: nN2O: a mol; N2: b molnN2O: a mol; N2: b mol
  a+b=1,34422,4=0,06 (1)a+b=1,34422,4=0,06 (1)
  dYH2=18⇒¯¯¯¯¯¯MY=18×2=36dYH2=18⇒M¯Y=18×2=36
  ⇒36=44a+28ba+b (2)⇒36=44a+28ba+b (2)
  (1)&(2)⇒a=b=0,03(1)&(2)⇒a=b=0,03
  2+5N+8e−→N2O0,24←0,032N+5+8e−→N2O0,24←0,03
  2+5N+10e−→N20,3←0,032N+5+10e−→N20,3←0,03
  Ta có: 0,24 + 0,3 = 0,54 < 1,38
  Dung dịch có chứa sản phẩm khử là NH4NO3: x mol
  2+5N+8e−→NH4NO38x←x2N+5+8e−→NH4NO38x←x
  ⇒0,24+0,3+8x=1,38⇒0,24+0,3+8x=1,38
  ⇒x=0,105⇒x=0,105
  Muối gồm: Al(NO3)3: 0,46 mol
  NH4NO3: 0,105 mol
  m muối = 0,46 × 213 + 0,105 × 80 = 106,38 (g)

  bởi Hiền Tenta 25/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan