Tính CM của H2SO4 và NaOH biết 30ml NaOH trung hòa hết 200ml NaOH và 10ml KOH 2M?

bởi Trần Bảo Việt 22/04/2019

Tính nồng độ mol/l của dd H2SO4 và NaOH biết rằng:

- 30ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 200ml dd NaOH và 10ml dd KOH 2M.

- 30ml dd NaOH được trung hòa hết bởi 20ml dd H2SO4 và 5ml dd HCl 1M.

Câu trả lời (1)

  • Có trong câu hỏi tương tự nha bạn

    bởi Phạm Phương Thảo 22/04/2019
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan