MOBILEAPP

Tính CM các chất thu được sau phản ứng

bởi Bin Nguyễn 28/04/2019

Cho 1 miếng natri tan hoàn toàn vào 500ml dd AlCl3 0,1M thấy thoát ra 4,48 l khí H2(đktc)

Tính CM các chất thu đc sau phản ứng. Cho rằng thể tích dd thay đổi k đáng kể

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • 2Na + 2H2O -> 2NaOH + H2 (1)

  3NaOH + AlCl3 -> 3NaCl + Al(OH)3 (2)

  CT:Al(OH)3 + NaOH -> NaAlO2 + 2H2O (3)

  nH2=0,2(Mol)

  nAlCl3=0,05(mol)

  Theo PTHH 1 ta có:

  nNaOH=2nH2=0,4(mol)

  Vì 0,05.3<0,4 nên có PƯ 3

  Theo PTHH 2 ta có:

  nNaCl=3nAlCl3=0,15(mol)

  nAl(OH)3=nAlCl3=0,05(mol)

  Theo PTHH 3 ta có:

  nAl(OH)3=nNaOH(3)=nNaAlO2=0,05(mol)

  =>nNaOH còn lại=0,2(mol)

  CM dd NaAlO2=\(\dfrac{0,05}{0,5}=0,1M\)

  CM dd NaCl=\(\dfrac{0,15}{0,5}=0,3M\)

  CM dd NaOH=\(\dfrac{0,2}{0,5}=0,4M\)

  bởi Thắm Thanh 28/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA