YOMEDIA
ZUNIA12

Tính C phần trăm của dung dịch X

hòa tan 19,6 g CaO vàH2O được 200g dung dịch X

a) tính Cphần trăm của dung dịch X

b) tính mCaCo3 cần dùng để điều chế được \(\dfrac{1}{2}\) lượng CaO trên biết hiệu suất của phản ứng đạt 80 phần trăm

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • a) PTHH: CaO + H2O -> Ca(OH)2 (1)

  nCaO= 19,6/56= 0,35(mol)

  nCa(OH)2= nCaO= 0,35 (mol)

  => mCa(OH)2= 0,35.74= 25,9(g)

  => C%ddX = (mCa(OH)2 / mddX).100%= (25,9/200).100= 12,95%

  b) PTHH: CaCO3 -to-> CaO + CO2 (2)

  mCaO(2)= 1/2 . mCaO(1)= 1/2 . 19,6= 9,8(g)

  => nCaO (2)= 9,8/56= 0,175 (mol)

  => nCaCO3 (LT)= nCaO(2)= 0,175 (mol)

  Vì: H=80%. Nên:

  => nCaCO3 (TT)= (0,175.100)/80= 0,21875(mol)

  => mCaCO3(TT)= 0,21875.100 = 21,875(g)

    bởi nguyễn thắng 20/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF