Tính C% của dung dịch H2SO4 đã dùng

bởi Việt Long 03/06/2019

Hoà tan hoàn toàn 4 gam NaOH bằng 100 gam dung dịch H2SO4.

a) Viết PTPƯ

b) Tính khối lượng của muối thu được ?

c) Tính C% của dung dịch H2SO4 đã dùng ?

Câu trả lời (1)

 • \(n_{NaOH}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{4}{40}=1\) (mol)

  a, 2NaOH + H2SO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + 2H2O

  b, Theo pt: \(n_{Na_2SO_4}=\)\(\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=\)\(\dfrac{1}{2}.1\)=\(\dfrac{1}{2}\)(mol)

  \(\Rightarrow m_{ct\left(H_2SO_4\right)}=n.M=\dfrac{1}{2}.98=49\left(g\right)\)

  c, \(C\%\left(H_2SO_4\right)=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100=\dfrac{49}{100}.100=49\%\)

  bởi Lê Trung Hiếu 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan