YOMEDIA

Tính C% của dung dịch H2SO4 đã dùng

Hoà tan hoàn toàn 4 gam NaOH bằng 100 gam dung dịch H2SO4.

a) Viết PTPƯ

b) Tính khối lượng của muối thu được ?

c) Tính C% của dung dịch H2SO4 đã dùng ?

  bởi Việt Long 03/06/2019
RANDOM

Câu trả lời (1)

 • \(n_{NaOH}=\dfrac{m}{M}=\dfrac{4}{40}=1\) (mol)

  a, 2NaOH + H2SO4 \(\rightarrow\) Na2SO4 + 2H2O

  b, Theo pt: \(n_{Na_2SO_4}=\)\(\dfrac{1}{2}n_{NaOH}=\)\(\dfrac{1}{2}.1\)=\(\dfrac{1}{2}\)(mol)

  \(\Rightarrow m_{ct\left(H_2SO_4\right)}=n.M=\dfrac{1}{2}.98=49\left(g\right)\)

  c, \(C\%\left(H_2SO_4\right)=\dfrac{m_{ct}}{m_{dd}}.100=\dfrac{49}{100}.100=49\%\)

    bởi Lê Trung Hiếu 03/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA