YOMEDIA

Tính C% của dd hcl sau pư

bởi Anh Trần 06/04/2019

ngâm 1 bản kẽm vào cốc chứa 200g dd hcl 10% khi lấy bản kẽm ra ,rửa nhẹ,sấy khô cân thấy khối lượng thanh kẽm giảm đi 6,5g so với ban đầu .tính C% của dd hcl sau pư

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • Zn + 2HCl ➞ ZnCl2 + H2

  \(m_{HCl}=200\times10\%=20\left(g\right)\)

  Khối lượng Zn giảm đi chính là khối lượng Zn tham gia phản ứng

  \(\Rightarrow m_{Zn}pư=6,5g\)

  \(\Rightarrow n_{Zn}=\dfrac{6,5}{65}=0,1\left(mol\right)\)

  Theo PT: \(n_{HCl}pư=2n_{Zn}=2\times0,1=0,2\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl}pư=0,2\times36,5=7,3\left(g\right)\)

  \(\Rightarrow m_{HCl}dư=20-7,3=12,7\left(g\right)\)

  Theo PT: \(n_{H_2}=n_{Zn}=0,1\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow m_{H_2}=0,1\times2=0,2\left(g\right)\)

  \(m_{dd}=6,5+200-0,2=206,3\left(g\right)\)

  \(C\%_{ddHCl}dư=\dfrac{12,7}{206,3}\times100\%\approx6,16\%\)

  bởi Trần Phương 06/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA