Tính C% của dd axit thu được

bởi Nguyễn Vũ Khúc 29/04/2019

Oxi hóa hoàn toàn 8 lít khí SO2 (đktc), sản phẩm thu được hòa tan vào 57,2 ml dd \(H_2SO_4\)60% (D=1,5g/ml)
Tính C% của dd axit thu được

Câu trả lời (1)

 • PTHH: 2SO2 + O2 --> 2SO3 (1)

  SO3 + H2O --> H2SO4 (2)

  Theo PT(1): \(n_{SO_2}=n_{SO_3}=\dfrac{8}{22,4}=\dfrac{5}{14}mol\)

  => \(m_{SO_3}=\dfrac{5}{14}.80=\dfrac{200}{7}g\)

  Theo PT(2): \(n_{H_2SO_4}=n_{SO_3}=\dfrac{5}{14}mol\)

  => \(m_{H_2SO_4}=\dfrac{5}{14}.98=35g\)

  Mặt khác: \(m_{dd.H_2SO_4}\) ban đầu = 57,2.1,5 = 85,8g

  => \(m_{H_2SO_4}\) ( chất tan) = 85,8.60% = 51,48g

  => Tổng khối lượng H2SO4 ( chất tan) = 35 + 51,48 = 86,48g

  => mdd sau p/ứ = \(85,8+\dfrac{200}{7}=\dfrac{4003}{35}g\)

  => C% của dd axit thu được = \(\dfrac{86,48}{\dfrac{4003}{35}}.100\%=75,61\%\)

  bởi Trần Hà Giang 29/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan