YOMEDIA
IN_IMAGE

Tính C% của dd A

1/Hòa tan hoàn toàn 2.8g kim loại A có hóa trị 2 bằng hỗn hợp gồm 80 ml dd H2SO4 0.5M và 200 ml dd HCL 0.2M và dd thu được có tính axit .Để trung hòa axit dư cần 100 ml dd NaOH 0.2M .Xá định A

2/Chia 41.6g hỗn hợp Fe và Cu thành 2 phần bằng nhau

P1 :Tác dụng với dd H2SO4 loãng ,dư thu được 4.48 lít H2 (đktc)

P2: Tác dụng dd H2SO4 98% vừa đủ thu được V lít SO2 và dd A.

a,Tính V ở đktc

b,Tính C% của dd A

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 2

  Cho 1/2hh=20.8 g vào H2SO4 loãng dư

  Fe+ H2SO4 -------> FeSO4+ H2(1)

  Cho 1/2hh=20.8 g vào H2SO4 đặc (vừa đủ)

  2Fe+ 6H2SO4 ------> Fe2(SO4)3+ 3SO2+ 6H2O (2)

  0.2.......0.6.....................0.1.............0.3.........0.6

  Cu+ 2H2SO4 --------> CuSO4+ SO2+ 2H2O(3)

  0.15.....0.3.......................0.15.....0.15....0.3

  nH2=0.2 mol

  Theo pt(1) nFe=nH2=0.2 mol

  =>mCu=20.8-0.2*56=9.6 g

  =>nCu=0.15 mol

  Theo (2), (3) =>ΣnSO2=0.3+0.15=0.45 mol

  =>V=0.45*22.4=10.08 lít

  b) DD A gồm Fe2(SO4)3 và CuSO4

  mddA=mhh+mH2SO4-mSO2=20.8+(0.3+0.6)*98/98% -0.45*64=82 g

  => C%CuSO4=(0.15*160*100)/82=29.27%

  => C%Fe2(SO4)3=(0.1*400*100)/82=48.78%

    bởi Nguyễn Dung 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON