YOMEDIA
ZUNIA12

Tính a biết cho 100 ml dung dịch \(N{a_2}C{O_3}\) 0,75M tác dụng vừa đủ với 100 gam dung dịch \(C{H_3}COOH\) a%.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

  • \({n_{N{a_2}C{O_3}}} = 0,1.0,75 = 0,075mol\)

    Phương trình hóa học:

    \(\begin{array}{l}2C{H_3}COOH + N{a_2}C{O_3} \to 2C{H_3}COONa + C{O_2} \uparrow  + {H_2}O\\\,\,0,15\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, \leftarrow 0,075\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,mol\\Theo\,pt\, \to {n_{C{H_3}COOH}} = 0,15\,mol\\a = \dfrac{{{m_{C{H_3}COOH}}}}{{{m_d}}}.100 = \dfrac{{60.0,15}}{{100}}.100 = 9\% .\end{array}\)

      bởi Tra xanh 19/07/2021
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON