Tìm tên KL M

bởi Nguyễn Hạ Lan 29/05/2019

Hòa tan hoàn toàn 18g một kl M cần dùng 800ml dd HCl 2,5M. Tìm tên KL M

Câu trả lời (1)

 • Gọi hóa trị của kim loại M là n

  2 M + 2n HCl ➞ 2 MCln + H2

  2/n...........2.....................................(mol)

  nHCl=0.8*2.5=2(mol)

  M=18/(2/n)=9n

  Ta có bảng sau

  ........n..........

  .........1........ ..........2............ ..........3....... .......4.......
  ........M........ ........9......... ............18......... ........27........ ........36.........
  kim loại M thỏa mãn loại loại Al loại

  Vậy kim loại đó là M

  bởi Nguyễn Sơn 29/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan