Tìm tên kim loại M

bởi Lê Nguyễn Hạ Anh 02/06/2019

hòa tan hoàn toàn 3 2,5 gam một kim loại m bằng dung dịch h2 so4 loãng được 11,2 l khí hidro(dktc). M là

Câu trả lời (1)

 • nH2= 11,2/22,4= 0,5(mol)

  - Gọi a là hóa trị của kim loại M.

  PTHH: 2M + aH2SO4 -> M2(SO4)a + aH2

  Ta có: nM= 2/a . nH2= 2/a . 0,5= 1/a (mol)

  => M(M)= m(M) : n(M)= 32,5 : (1/a)= 32,5a

  * Xét TH:

  +) Nếu a=1 => M(M)= 32,5(g/mol) => Loại

  +) Nếu a=2 => M(M)= 65(g/mol) => M là kẽm (Zn=65)

  +) Nếu a=3 => M(m)= 97,5(g/mol ) => Loại

  => M là KẼM.

  bởi phùng lan 02/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan